עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

כתובתינו

רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789156 מגדלי אלון 2 קומה 20 נווטו אלינו
 • רביעי  ז' תמוז התשפ"ב  06.07.2022
 • רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789156 מגדלי אלון 2 קומה 20
 • לתיאום פגישה: 03-7765017
 • מעבר לשפה האנגלית RU
 • מעבר לשפה האנגלית EN
 • FIRM PROFILE PDF
אתר באנגלית אתר ברוסית
תפריט

תפקידם של דיני הראיות במסגרת שיטת המשפט האדברסרית

yanir@yhc-law.co.il · מאמר
15.06.2022, 08:54 · מדור תביעות ביטוח · נקרא 63 פעמים

תמונת נושא עבור תפקידם של דיני הראיות במסגרת שיטת המשפט האדברסרית

עודכן לאחרונה ב־08:56, 23 ביוני 2022.

מטרתם ותפקידם של דיני הראיות

מטרתם ותפקידם של דיני הראיות מושפעים, במידה רבה, גם מהשיטה המשפטית שבמסגרתה הם פועלים, ובכלל זה, מתפקידו של בית המשפט במסגרת שיטה זו. עמד על כך בית המשפט העליון בפרשת כהן נגד מדינת ישראל בציינו כי שיטת המשפט הישראלית היא שיטה אדברסרית במהותה, שבה בית המשפט ניזון מטענות הצדדים, וככלל אין בפניו דבר מלבד חומר הראיות שבעלי הדין פורשים במהלך הדיון. אומנם אין מדובר בשיטה אדברסרית "טהורה", ואפשר למצוא בה אלמנטים רבים שהם אינקוויזטוריים במהותם. כך למשל, הן במסגרת הדין האזרחי והן במסגרת הדין הפלילי, נתונה לבית המשפט האפשרות להפנות שאלות לעדים, ואף להביא ראיות מיוזמתו. ואולם, עדיין מדובר בשיטת משפט אדברסרית, הנשענת על המסורת הנהוגה במשפט האנגלו־אמריקאי.

כלל היסוד של דיני הראיות

עובדת היותה של שיטת המשפט בישראל אדברסרית במהותה מכתיבה את כלל היסוד של דיני הראיות המקומיים שלפיו הצדדים לדיון הם האחראים לגיבוש התשתית הראייתית שעל־פיה יכריע בית המשפט את הדין, וככל שיש לבית המשפט סמכות לזמן עדים ולהביא ראיות משל עצמו, עליו להפעיל סמכות זו בזהירות ובמשורה. הטעם לכך אינו פרוצדוראלי גרידא, ולבד מן הרציונל הבסיסי העומד ביסודה של השיטה האדברסרית, שלפיו גיבוש התשתית הראייתית על־ידי הצדדים לדיון היא הדרך הטובה ביותר לבירור האמת, יש בבסיסה של גישה זו טעמים חשובים נוספים, כגון: החשש שמא נטילת חלק באיסוף הראיות תיצור דעה קדומה אצל השופט; החשש שמא מעורבות השופט בהליך תתפרש כנקיטת צד על־ידי בית המשפט ותפגע במעמדו הניטרלי; החשש כי מעורבות יתר של בית המשפט בהליך תוביל את הצדדים להתרשל בתפקידם ולסמוך על בית המשפט כי הוא זה שישלים את החסר; והחשש כי מלאכת איסוף הראיות תטיל עומס בלתי סביר על בית המשפט, ולא תאפשר לו לבצע כראוי את תפקידו, שעיקרו ניהול הדיון והכרעה בסכסוך. ואכן, אף אלו המצדדים במעורבות רבה יותר של בית המשפט בהליך השיפוטי מכירים בכך שיש לנהוג בריסון כאשר מדובר בהתערבות במלאכתם של הצדדים לדיון/

חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקצועי – פנו אל עורך דין ביטוח.

ע"פ 7702/10 כהן נ' מדינת ישראל (פורסם במאגר נבו) (2010).

ראו בהקשר זה רע"א 5255/11 עיריית הרצליה נ' כרם (פורסם במאגר נבו) (2013), פסקה 16 לפסק דינו של השופט ע' פוגלמן; רע"א 7818/11 בבזדה נ' עיריית גבעת שמואל (פורסם במאגר נבו) (2013), פסקה 4 לפסק דינו של השופט א' רובינשטיין.

ראו גבריאל הלוי תורת דיני הראיות, כרך ב 192 (2013).

סעיפים 167 ו-175 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: חוק סדר הדין הפלילי); ותקנות 130, 166 ו-167 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; על סמכותו של בית המשפט להפנות שאלות לעדים ראו יעקב קדמי על הראיות – הדין בראי הפסיקה, חלק רביעי 1929–1931 (מהדורה משולבת ומעודכנת, 2009); וכן גבריאל הלוי, תורת דיני הראיות, שם, בעמ' 212; על סמכותו של בית המשפט להביא ראיות מטעמו ראו תורת דיני הראיות, בעמ' 373–374; וכן גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי, כרך ב 828–825 (2011).

אהרון ברק "שיטת המשפט בישראל – מסורתה ותרבותה", הפרקליט מ(ב) 197, 210 (התשנ"ב). והשוו, תורת דיני הראיות, בעמ' 191–206; מרדכי קרמניצר "התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי האמת, או האם לא הגיעה העת לסיים את עונת המשחקים", משפטים יז(3) 475, 477 (התשמ"ח). עמנואל גרוס, "שיטת הדיון האדוורסרית בהליך הפלילי – האם היא מאפשרת אקטיביזם שיפוטי", עיוני משפט יז(3) 867, 868 (1993).

ראו בהקשר זה ע"פ 8653/10 פלונית נ' מדינת ישראל (פורסם במאגר נבו) (‏2011), פסקה 69 לפסק דינו של השופט ע' פוגלמן; ע"פ 1434/10 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם במאגר נבו) (2010), פסקה 10 לפסק דינה של השופטת ע' ארבל; ע"פ 951/80 קניר נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(3), 505 (1981), פסקה 2 לפסק דינו של השופט (כתוארו אז) א' ברק; ע"פ 229/78 סעדיה נ' מדינת ישראל, פ"ד לב(3), 256 (1978), פסקה 6 לפסק דינו של השופט ש' לוין.

ע"פ 24/73 מייזל נ' מדינת ישראל, פ"ד כז(2), 421 (1973), עמ' 425–426 לפסק דינו של השופט צ' ברנזון; עניין קניר, פסקאות 4–8 לפסק דינו של השופט י' כהן, ופסקה 2 לפסק דינו של השופט ברק; וע"פ 842/85 הרנוי נ' מדינת ישראל, פ"ד מב(4), 245 (1988), פסקה 10 לפסק דינו של הנשיא מ' שמגר; לעמדה שונה ראו קרמניצר, התאמת ההליך הפלילי, בעמ' 495–498.


עו"ד יניר הראל כותב מאמרים משפטיים ועדכוני חדשות שבועיים מפסיקת בתי המשפט בישראל. 


עו"ד יניר הראל הינו מחבר הספר המוביל "דיני הראיות בתביעות ביטוח ופלת"ד".


עו"ד יניר הראל מתמחה בייצוג מבוטחים במסגרת תביעות ביטוח ומוביל במימוש זכויות מבוטחים במסגרת תביעות ביטוח. 


משרד יניר הראל ושות' הינו בעל הצלחות מוכחות וניסיון רב בטיפול בתביעות ביטוח.קבלו ייעוץ משפטי ראשוני לבירור זכויותיכם:

  רוצים לדבר איתנו?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

   סגירת חלון
   דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)