עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

כתובתינו

רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789156 מגדלי אלון 2 קומה 20 נווטו אלינו
  • רביעי  ד' סיון התש"פ  27.05.2020
  • רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789156 מגדלי אלון 2 קומה 20
  • לתיאום פגישה: 03-7765017
חותם אמינות
תפריט

הוכחת שיעורי המס שיש לנכות מהפיצויים בתביעה בגין תאונת דרכים

yanir@yhc-law.co.il · מאמר
12.01.2017, 08:28 · מדור תאונות דרכים · נקרא 1,354 פעמים

תמונת נושא עבור הוכחת שיעורי המס שיש לנכות מהפיצויים בתביעה בגין תאונת דרכים

פיצויים פטורים ממס

העיקרון בדיני הנזיקין המסורתיים הוא כי החישוב של אובדן ההכנסה נעשה על יסוד ההכנסה ברוטו; כלומר, אין מנכים מסכום הפיצויים הנפסק בשל אובדן השתכרות סכומים כלשהם על-חשבון מס ההכנסה שהנפגע חייב היה לשלם לאוצר המדינה. עקרון זה נזנח בחוק הפיצויים. סעיף 4(א)(2) לחוק הפיצויים קובע כדלהלן:

"על זכותו של נפגע לפיצוי על נזק גוף יחולו הוראות סעיפים 19 עד 22, 76 עד 83, 86, 88 ו-89 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ואולם  –

היו הפיצויים האמורים פטורים ממס הכנסה יחושבו הפסדי הנפגע לעניין פיצויים אלה לפי הכנסתו לאחר ניכוי מס הכנסה החל עליה בעת קביעתם, ובלבד שההפחתה בשל ניכוי המס כאמור לא תעלה על 25 אחוזים מן ההכנסה שלפיה יחושבו פיצויים אלה"


לקבלת ייעוץ ראשוני בנוגע לתביעה בגין תאונת דרכים - שלחו פרטים:


נטל השכנוע בדבר ההכנסה

סעיף 4(א)(2) קובע תקרת הפחתה של 25% מהפיצויים להם זכאי הנפגע בגין הפסדי השתכרות בשל ניכויי מס; תקרה זו היא תקרה עליונה, והיא לא נועדה למנוע הפחתה קטנה יותר של הפיצויים, בשל שיעור מיסוי נמוך יותר. השאלה הרלבנטית לענייננו היא אפוא על מי נטל השכנוע לעניין שיעורי המס שיש לנכות מהפיצויים. שאלה זו נדונה בעניין עיסא ג'אבר נגד עיסרא עטאף. באותו מקרה בית המשפט המחוזי חייב את חברת הביטוח לשלם למערער פיצויים בגין נזקיו בתאונות דרכים. מהסכום שנפסק לו בגין הפסד השתכרות ניכה בית המשפט 25% בגין מס הכנסה. לא הייתה מחלוקת בין בעלי הדין, כי שיעור מס ההכנסה החל על המערער הוא 13% בהנחה שאשתו עובדת, ו-8.8% בהנחה שאשתו אינה עובדת. במרכז הערעור עמדה השאלה, על מי מבעלי הדין מוטל נטל השכנוע להראות, שהנתון העובדתי בדבר עבודתה של האישה נתקיים או לא נתקיים. בית המשפט העליון פסק כי ממקרא סעיף 4(א)(2) לחוק עולה שעל הנפגע נטל השכנוע להראות, מהי ההכנסה הנקייה (בגבולות ה-25%), המשמשת בסיס להפסדו. לדברי בית המשפט, דומה הדבר לפלוני, התובע בנזיקין את הפסדיו בעסקו העצמאי. הוא לא ייצא ידי חובתו בהוכחת הפסד הכנסותיו הגולמיות, אלא עליו להוכיח בכל אחד ממרכיבי החישוב (מה הייתה עשויה להיות הכנסתו אלמלא מומו ומה הכנסתו במומו) את ההפסד, שהוא ההפרש בין ההכנסות לבין ההוצאות; והוא הדין במי שתובע את חברו על יסוד חשבון עובר ושב שהתנהל בין השניים; התובע לא יצא ידי חובתו בהוכחת יתרות הזכות שבחשבון, אלא שומה עליו להוכיח את העמדה הסופית שבחשבון, שהיא ההפרש בין יתרות הזכות לבין יתרות החובה. הוא הדין בענייננו. לדעת בית המשפט, תוצאה זו מחויבת כבר לפי דיני הראיות הכלליים; אך היא גם רצויה, שהרי הנתונים העובדתיים הפרטיקולריים הנוגעים לשומת המס מצויים, מטבע הדברים, בידיעתו המיוחדת של התובע הנפגע. לפיכך, כשהמערער לא הוכיח שאשתו אינה עובדת, יש לנכות את המס לפי שיעור של 13%.

אולי יעניין אתכם גם: עורך דין תאונות דרכים

שיעורו של המס

כדי להסיר ספק, בית המשפט מדגיש כי האמור לעיל מתייחס לנסיבות שבהן תלוי שיעור הפיצויים בקיומם או באי-קיומם של נתונים עובדתיים מסוימים (שכרגיל מצויים בידיעתו המיוחדת של התובע). שונה המצב כשמתעוררת השאלה, מהו לפי הדין שיעורו של המס החל על הפיצויים. הדין הוא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה, ושומה על בית המשפט לפסוק לפי הדין, כשהפרקליטים מסייעים בידו על-ידי הפנייתו הוראותיו הרלוואנטיות, ובמקרה שלפנינו לטבלאות המס הנוגעות לעניין.


שיעור מס הכנסה – הפחתה – תאונת דרכים
קבלו ייעוץ משפטי ראשוני לבירור זכויותיכם:

דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
WhatsApp
פנו אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.