עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

כתובתינו

רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789156 מגדלי אלון 2 קומה 20 נווטו אלינו
  • רביעי  ג' שבט התש"פ  29.01.2020
  • רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789156 מגדלי אלון 2 קומה 20
  • לתיאום פגישה: 03-7765017
חותם אמינות
תפריט

"מגדל" תשלם תגמולי ביטוח סיעודי


תמונת נושא עבור "מגדל" תשלם תגמולי ביטוח סיעודי

בית משפט השלום בירושלים, השופט רפאל יעקובי, קיבל את תביעת התובע לתשלום תגמולי ביטוח בריאות מחלות קשות וביטוח סיעודי. בית המשפט דחה את ניסיונותיה של חברת הביטוח "מגדל" להחריג את המקרה דנן וקבע כי על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח ואת הוצאות המשפט והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל.


התובע מבוטח בחברת הביטוח מגדל בביטוח בריאות מחלות קשות וביטוח סיעודי החל משנת 1994 בהסכם ביטוח קולקטיבי בין מגדל לבין עובדי בית חולים הדסה.

התובע חלה במחלת הסרטן ופנה אל מגדל לקבלת תגמולי הביטוח ומשנדחתה בקשתו בטענה להיעדר כיסוי ביטוחי הגיש התובע את תביעת הביטוח דנן.

חברת הביטוח הנתבעת טענה להיעדר כיסוי ביטוחי, וזאת בשל החרגה בפוליסה על מצב רפואי קיים, השולל את תוקף הביטוח. הנתבעת טענה כי התובע סבל לפני הצטרפותו לביטוח ממחלה כלייתית ומיתר לחץ דם ועל כן לאור הוראות הפוליסה, אין כיסוי ביטוחי לתובע, והיא אינה חבה לשלם לו תגמולי ביטוח. עוד טענה הנתבעת כי התובע חתם על טופס בקשת הצטרפות לביטוח בו הוא מאשר כי ניתנה לו תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות לו מתוקף הפוליסה וכן את ההגבלות על היקף הכיסוי.

התובע טען כי לא קיבל העתק פוליסה לידו ומשכך הנתבעת אינה רשאית לסייג את חבותה בגין סייגים הקיימים בפוליסה אשר התובע לא ידע ולא היה יכול לדעת עליהם. לחילופין טען התובע כי הנתבעת מנועה מלהתכחש לכיסוי הביטוחי היות שגבתה מאת התובע במשך שנים רבות פרמיות בגין כיסוי ביטוחי.

ת"א 11436/03 כהן שלמה נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ


שלחו פרטים לקבלת ייעוץ ראשוני בנוגע לתביעת ביטוח סיעודי:


תביעות ביטוח סיעודי ראשי: עורך דין תביעת ביטוח סיעודי


בית המשפט פסק כי על התביעה נגד הנתבעת להתקבל וכי על הנתבעת לשלם לתובע תגמולים בשל קרות מקרה הביטוח. בית המשפט קבע כי הנתבעת לא הודיעה לתובע בשום שלב כי בקשתו להתקבל כמבוטח נדחתה, לפיכך היה לתובע ברור כי עומד לו הכיסוי הביטוחי הקבוע בפוליסה האמורה. עוד קבע בית המשפט כי הנתבעת לא עמדה בחובה המוטלת עליה הקבועה בסעיף 2(א) לחוק חוזה ביטוח אשר מורה על המבטחת למסור את הפוליסה למבוטח וכי נטל ההוכחה בדבר מסירת הפוליסה רובץ לפתחה של הנתבעת. ומשלא עמדה הנתבעת בחובת המצאת הפוליסה אין היא יכולה להסתמך על הסייגים הכלולים בפוליסה וזאת בהתאם להלכה שנקבעה בפסיקת בית משפט עליון בע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' ישר מנשה, פ"ד מט(2) 749.

אי לכך, בית המשפט השית על חברת הביטוח לשלם לתובע תגמולי ביטוח בסך 66,574 ₪, וכן לשלם לתובע את הוצאות משפט בסך 25,000 ₪ והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל.


עו"ד יניר הראל מתמחה בייצוג מבוטחים במסגרת תביעות ביטוח ומוביל בטיפול במימוש זכויות מבוטחים בקשר עם תביעות ביטוח סיעודי. עו"ד יניר הראל וצוות המשרד מטפלים במלוא ההליכים המשפטיים הנדרשים לצורך מימוש זכויות מבוטחים בקשר עם ביטוח סיעודי.
עו"ד יניר הראל הינו מחבר הספר "דיני הראיות בתביעות ביטוח ופלת"ד" וכותב מאמרים משפטיים ועדכוני חדשות שבועיים מפסיקת בתי המשפט בישראל. משרד עורכי דין יניר הראל ושות' מוביל בטיפול בתביעות ביטוח ומומלץ ע"י לקוחות לטיפול בהגשת תביעת ביטוח סיעודי. הצטרפו גם אתם לקהל הלקוחות המרוצה של משרדנו. קבלו ייעוץ משפטי ראשוני לבירור זכויותיכם:

דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)