עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

כתובתינו

רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789156 מגדלי אלון 2 קומה 20 נווטו אלינו
  • רביעי  ד' סיון התש"פ  27.05.2020
  • רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789156 מגדלי אלון 2 קומה 20
  • לתיאום פגישה: 03-7765017
חותם אמינות
תפריט

המבטחת חוייבה לשלם לחשמלאי שאיבד את כושרו לעבוד

yanir@yhc-law.co.il · מאמר
07.02.2018, 07:56 · מדור אובדן כושר עבודה · נקרא 698 פעמים

תמונת נושא עבור המבטחת חוייבה לשלם לחשמלאי שאיבד את כושרו לעבוד

אובדן כושר עבודה לחשמלאי שהגיש תביעה

במסגרת עבודתו נדרש חשמלאי רכב לעבוד בכריעה על הברכיים לצורך התקנת מערכות. לאורך השנים כתוצאה מצורת עבודה זו הוא נפגע בברכיו ונדרש לעבור ניתוח שלאחריו לא יכל לעסוק בתחום כבעבר. בית משפט קיבל את תביעתו לתגמולים בשל אובדן כושר עבודה וחייב את המבטחת לשלם פיצוי חודשי עבור תקופה בת שבע שנים.


התובע , חשמלאי רכב במקצועו, רכש אצל חברת הביטוח "אררט" , שלימים התמזגה עם חברת הביטוח "כלל", פוליסת ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה כאשר עבודתו הוגדרה בפוליסה כחשמלאי רכב.

לטענת התובע, למעלה מ- 30 שנה הוא משמש כמתקין מערכות לרכב- בין היתר מערכות חשמל, מיגונים ורמקולים. מערכות אלה מותקנות ברכב בגובה נמוך, מתחת להגה, ולכן המתקין עובד בכריעה על הברכיים. אלא שלשיטת התובע, במהלך השנים החל לסבול מכאבים בברכיו, ובמאי 2008 עבר ניתוח להחלפת מפרק ברך ימין שבמהלכו נדרש לעבור ניתוח נוסף כך שאושרה לו חופשת מחלה למשך חצי שנה.

בהתאם לכך הגיש התובע תביעה למוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה בברכיו כפגיעה בעבודה. תביעתו בסופו של דבר התקבלה,  ונקבע כי בגין הפגיעה בברכיו, יש לו נכות בשיעור של 40%, ושנכותו בגין הפגיעה בעבודה עומדת על 25%.

כתוצאה מאובדן כושר עבודה מוחלט בעבודתו כחשמלאי רכב, פנה התובע לחברת הביטוח על מנת שתשלם לו פיצוי בהתאם לפוליסה בגין אובדן כושר עבודה וכן תשחרר אותו מתשלום פרמיות. אלא שפנייתו נדחתה ע"י הביטוח והוצע לשלם לו 50% פיצוי למשך 3 חודשים, וזאת לפנים משורת הדין.

משכך, הגיש התובע תביעת אובדן כושר עבודה לבית משפט השלום בתל אביב כנגד חברת הביטוח.

בין הצדדים היו קיימות שתי מחלוקות עיקריות. המחלוקת הראשונה היא טענת התובע, כי הנתבעת לא גילתה את מסמכי הפוליסה, שהופקו במקור בחברת הביטוח "אררט" למרות שנדרשה לכך לא אחת, ולא המציאה את טופס ביטוח העוסק בהוראות כלליות. לטענתו, אי הבאת ראיה בעניין זה פועלת לחובתה.

המחלוקת השנייה היא בשאלה האם הוכיח התובע כי איבד את כושר עבודתו בשיעור של 75% לעיסוקו או לעיסוק סביר אחר, וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה. לצורך הוכחת טענתו, צירף התובע לתביעה חוות דעת רפואית במסגרתה ציין המומחה מטעמו כי התובע אינו יכול לחזור ולבצע עבודתו הקודמת כחשמלאי רכב המתקין מערכות ברכבים, שכן מדובר בעבודה הכרוכה בכריעת ברכיים מלאה פעולה, שהתובע אינו יכול לבצע יותר.


שלחו פרטים לקבלת ייעוץ ראשוני בנוגע לאובדן כושר עבודה:


בהתאם לכך קבע המומחה כי התובע איבד 75% מכושרו לעבוד במקצועו. עוד נכתב בחוות הדעת, שכיוון שהתובע חסר השכלה מקצועית אחרת והכשרתו ונסיונו הם בתחום התקנת מערכות רכב, הרי שהוא איבד את כושרו לעבוד בכל עבודה או עיסוק סביר אחר.

הנתבעת לעומת זאת, הגישה חוות דעת רפואית נגדית , הקובעת כי התובע אינו באובדן כושר עבודה ולא איבד כושרו לעבוד על פי הפוליסה. נטען כי התובע אינו מוגדר רק כחשמלאי רכב אלא גם כבעל עסק להתקנת אביזרי מיגון לרכב והתובע כשיר לעסוק בכך באופן מלא.

חובה מהותית

אלא שלאחר בחינת טענות הצדדים מצאה השופטת עינת רביד כי יש לקבל את תביעת אובדן כושר העבודה. לעניין המחלוקת הראשונה קיבלה השופטת את טענתו של התובע כי היה על הנתבעת להמציא את כללי הפוליסה במועד הנפקת הפוליסה לתובע וזה לא הומצא.

בהקשר זה השופטת הסבירה כי בהתאם לחוק חוזה הביטוח, על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם, הכולל בין היתר את פרטי המבוטח, תנאים ,סייגים ותאריך הוצאת הפוליסה. השופטת הסבירה כי "מדובר בחובה מהותית ותכליתה להבטיח יכולת המבוטח לעמוד על זכויותיו וחובותיו – הן נקיטת צעדים בכל הקשור לשמירה על נושא הביטוח והקפדה על הוראות המבטח והן מימוש זכויותיו בעת קרות מקרה הביטוח". היא הוסיפה כי "על המבטח להוכיח שהמציא את פוליסת הביטוח למבוטח ושזו אכן הגיעה אל המבוטח הספציפי".

המבטחת הפרה את חובותיה

השופטת ציינה כי משהפר המבטח את החובה המוטלת עליו להמציא פוליסת הביטוח למבוטח, רובץ נטל ההוכחה על כתפיו להוכיח כי למרות מחדלו באי המצאת הפוליסה, רשאי הוא להסתמך על תנאים וחריגים בפוליסה מכוחם נשלל הכיסוי הביטוחי.

בנסיבות המקרה השופטת מצאה כי התובע עמד לאורך כל ההליך על דרישתו לקבלת פרטי הפוליסה שהונפקה לו בחודש מרץ 2001 אשר הוצאה על ידי "אררט", שלאחר מכן נרכשה על ידי כלל. אלא שנמצא כי הנתבעת לא המציאה את הפוליסה שהוצאה לתובע על ידי אררט לאחר עריכתה וזאת בהתאם לחובתה. משכך, בנסיבות העניין, מדובר ב"נזק הראייתי" ונטל השכנוע לגבי עובדות, שלגביהן נגרם נזק ראייתי לתובע בשל מחדל הנתבע, עובר אל הנתבע.

במקרה הנדון השופטת קבעה על הנתבעת להוכיח כי תנאי הפוליסה הם התנאים להם היא טוענת וכי בפוליסה הנטענת, התובע אינו מוגדר רק כחשמלאי רכב אלא גם כבעל עסק להתקנת אביזרי מיגון לרכב. אולם טענה זו לא הוכחה. הנתבעת לא טענה כי במועד בו נערכה לתובע הפוליסה, לא הייתה קיימת פוליסה המכסה את עיסוקו הספציפי כחשמלאי רכב. בנסיבות אלו, משכך מצאה השופטת כי יש לקבל את טענתו של התובע כי פוליסת הביטוח שערך היא פוליסה המכסה את עיסוקו הספציפי כחשמלאי רכב בלבד.

בהקשר זה השופטת מצאה כי מומחה הנתבעת לא סתר את טענת מומחה התובע, כי התובע אינו יכול לעבוד כחשמלאי רכב ולכן די בכך כדי לקבוע כי התובע זכאי על פי הפוליסה לתגמולים בשל אובדן כושר עבודתו כחשמלאי רכב. משכך, על כן התביעה מתקבלת ועל הנתבעת לשלם לתובע את תגמולי הביטוח על פי הפיצוי החודשי הנקוב בפוליסה החל מיום הניתוח  ב-2008 ועד ליום פסק הדין, כלומר במשך 7 שנים, וכן לשחרר את התובע מתשלום פרמיות בגין חודשים אלו וככל שנגבו יש להשיבם. בנוסף, חוייבה הנתבעת לשאת בהוצאות משפט של התובע ובשכ"ט עו"ד.

יחד עם זאת, בנסיבות העניין, לגבי פיצוי עתידי השופטת קבעה כי העובדה שהתובע עוסק בניהול העסק  בנוסף, ומסייע בביצוע עבודות פיזיות קלות בעסק , די בכל אלו כדי לקבוע כי המדובר ב"עיסוק סביר אחר" שאינו מצדיק תשלום על פי הפוליסה ואין לשלול מהנתבעת את היכולת לבדוק אותו מעת לעת לפי הוראות הפוליסה.

תא (ת"א) 14607-10-10 פלוני נ' כלל -אררט חברה לביטוח בע"מ


עו"ד יניר הראל מתמחה בייצוג מבוטחים במסגרת תביעות ביטוח ומוביל בטיפול במימוש זכויות מבוטחים בקשר עם תביעות אובדן כושר עבודה. עו"ד יניר הראל וצוות המשרד מטפלים במלוא ההליכים המשפטיים הנדרשים לצורך מימוש זכויות מבוטחים המצויים באובדן כושר עבודה.
עו"ד יניר הראל הינו מחבר הספר "דיני הראיות בתביעות ביטוח ופלת"ד" וכותב מאמרים משפטיים ועדכוני חדשות שבועיים מפסיקת בתי המשפט בישראל. משרד עורכי דין יניר הראל ושות' מוביל בטיפול בתביעות ביטוח ומומלץ ע"י לקוחות לטיפול בהגשת תביעת אובדן כושר עבודה. הצטרפו גם אתם לקהל הלקוחות המרוצה של משרדנו. קבלו ייעוץ משפטי ראשוני לבירור זכויותיכם:

דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
WhatsApp
פנו אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.